Agnieszka Korytkowska

korytkowska-agnieszka

Jest reżyserem teatralnym i filmowym, scenarzystą, pisarzem, wykładowcą na wyższych uczelniach artystycznych. Potrafi w nieszablonowy sposób spoglądać na wyzwania, unikając tym samym traktowania ich w kategoriach problemów, zamieniając je na ciekawe, wymagające zadania do wykonania. Wie, jak budować zgrane, efektywnie działające teamy, wykorzystujące tak zalety, jak i pozorne wady ich członków; umie wyznaczać i realizować krótko- i długoterminowe cele; umie pisać; jest odważna, kieruje się maksymą, że marzenia są nam dane wraz z siłą do ich spełniania.

24 lutego 2022 o 5.00 rano nie miała pojęcia, że ratując rodzinę i znajomych z okupowanych terenów Ukrainy, zaczyna współpracę z TPU i to na dłużej. Już po kilku dniach od wzmożenia działań wojennych zostały opracowane systemy działania, siatki kontaktów po obu stronach granicy, transporty, korytarze humanitarne, organizowane zbiórki, bazy noclegowe. Po dwóch tygodniach Agnieszka została wraz z Weroniką szefową sztabu kryzysowego TPU. Stworzyły sprawnie działającą strukturę podzieloną na piony akomodacji, baz noclegowych, baz potrzebujących, transportu, zbiórek, konwojów humanitarnych, konwojów pomocowych, porad prawnych, pomocy psychologicznej.

Dziś w ramach TPU koordynuje działania międzynarodowe z ważnymi partnerami i donatorami. Inicjuje, przygotowuje i koordynuje duże, perspektywiczne projekty, przeznaczone do realizacji w przyszłości, będące próbą systemowej pomocy dla zmieniającego się na naszych oczach świata, m.in. Projekt edukacji mobilnej, adaptacyjny projekt ADAPTACYJNY PROJEKT „WSPÓLNOTA KOBIET”. Współkoordynuje PROJEKT „CITY OF LIFE”.