Infolinia:

+48 605 911 001

Edukacja

Projekt Mobilna Edukacja


W czasie wojny konieczne jest stworzenie ukraińskim dzieciom możliwości kontynuacji nauki. Nasz projekt Mobilna Edukacja dowiezie im wiedzę na miejsce.

Rosyjska inwazja w Ukrainie trwa, zniszczone są całe miejscowości, wraz z infrastrukturą edukacyjną. Odzyskanie infrastruktury i systemu edukacji Ukrainy zajmie lata, a dzieci muszą się uczy, by odbudować swój kraj. W sytuacji wojny i ciągłego zagrożenia bombardowaniami w Ukrainie oraz migracji ludności w UE jedynym skutecznie docierającym do potrzebujących sposobem kształcenia jest wdrożenie mobilnego modelu edukacji, nieuzależnionego od infrastruktury w Ukrainie czy zmian lokalizacji ukraińskich uchodźców w UE. Nasz projekt zakłada projekt, budowę, wyposażenie mobilnych busów naukowych, które będą docierać do dzieci i młodzieży, pozbawionej dostępu do edukacji. Przygotowujemy 10 wystaw podróżujących po Ukrainie i 10 wystaw podróżujących wśród uchodźców ukraińskich na terenie UE. Każdy bus wyposażony będzie w kilkanaście eksponatów przeznaczonych do interaktywnych eksperymentów z zakresu biologii, chemii, fizyki, anatomii i zaawansowanych technologii. Eksperymenty przeprowadzane będą przez wybitnych fachowców, specjalnie przygotowywanych do udziału w tym projekcie. Projekt zakłada także rekrutację i przygotowanie ukraińskich nauczycieli, pozbawionych możliwości nauczania, do udziału w Mobilnej Edukacji.

Celem naszego projektu jest zabezpieczenie dostępu do nauki wszędzie tam, gdzie zniszczona jest infrastruktura szkolna (wiele szkół w Zachodniej Ukrainie przekształconych w schroniska dla uchodźców z Ukrainy Wschodniej), gdzie brak jest dostępu do sal lekcyjnych, możliwości prowadzenia eksperymentów, nauki poprzez obserwację i doświadczanie. Chcemy zapewnić pracę osobom nauczycielom, edukatorom, działaczom społecznym, którzy zaczynają szukać innej pracy – to również szansa na powstrzymanie utraty kapitału ludzkiego w sferze edukacji. Najaktywniejsi członkowie lokalnych grup otrzymują zaproszenia do programów międzynarodowych (np. amerykańskiego Destination&Imagination czy polskiego Young Explorers’ Club lub Centrum Nauki Kopernik). Ministerstwo Edukacji Ukrainy poświadcza udział w projekcie oficjalnymi certyfikatami.

Projekt realizujemy we współpracy z ukraińskim Ministerstwem Edukacji, ukraińską Małą Akademią Nauk, Muzeum Nauki w Kijowie i we Lwowie, polskim Centrum Nauki Kopernik.

Wykształcenie jest skuteczną bronią przeciwko agresorom. Jeśli chcesz wesprzeć naukę ukraińskich dzieci i młodzieży, by uratować to pokolenie przed utratą możliwości, wesprzyj: produkcję wystaw, szkolenie zespołów, organizację przygotowań w miejscach docelowych, transport wystaw.

Koordynator projektu: Agnieszka Korytkowska tel. +48 600 395 398