Infolinia:

+48 605 911 001

Liczymy na Twoje wsparcie

Pomóż Ukrainie

Kim jesteśmy

Nasza misja

Zbudowanie trwałego partnerstwa między społeczeństwami Polski i Ukrainy, opartego na wzajemnym szacunku, wsparciu i przyjaźni.

Towarzystwo Przyjacioł Ukrainy

Dla Ukrainy działamy od 20 lat !

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji w Polsce, która wspiera i pomaga Ukrainie.

Jesteśmy częścią „Międzynarodowego Sztabu Pomocy Ukraińcom”- organizacji, która działa w 75 krajach.

Mamy bezpośrednie akredytacje od Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Edukacji Ukrainy.

Od 2006 r Zarządem TPU kieruje Weronika Olena Marczuk.

Kim jesteśmy?

Słowiańska dusza, najbardziej rozpoznawalna Ukrainka w Polsce, aktywnie dziala i wspiera obydwie swoje ojczyzny. Urodzona w Kijowie,  mieszka w Warszawie i od 30 lat przybliża Ukrainę Polakom, a rodakom na Wschodzie – Polskę. Robi to na wiele sposobów. Poprzez prawo, będąc radczynią prawną; poprzez biznes, będąc menedżerką (Executive MBA), poprzez film i kulturę – będąc producentką filmową, członkinią Polskiej Akademii Filmowej. Dziś kieruje Sztabem Pomocy Ukrainie TPU, jest również szefową w Polsce Międzynarodowego Komitetu Pomocy Ukraińcom, które pracuje obecnie w 75 krajach. 

Znana szerszej publiczności, nie tylko z pracy w programach telewizyjnych czy w mediach, słynie jako znakomity organizator, liderka i pomysłodawczyni wielu ważnych projektów z ogromną z pasja do pomagania. Pełni również funkcję pełnomocnika ds. Ukraińskiego Rynku Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Prezydenta Międzynarodowej Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet w Ukrainie. Bardzo aktywnie wspiera polsko-ukraińskie porozumienie, wzmacniając budowanie dobrych relacji między narodami i gospodarkami obu krajów.

Weronika Olena Marczuk - Prezes Zarządu TPU (CEO)

Nasz zespół

Ula Kisiel- Pańko – Dyrektor kreatywny i ds. Rozwoju, tutaj więcej informacji

Anna Beata Wasilewska – Kierownik Projeku #MisjaKaszuby, tutaj więcej informacji

W naszym zespole działają ludzie o przeróżnej historii i zawodach, od prawników, poprzez muzyków, filmowców, animatorów sztuki, urzędników, mnichów buddyjskich, kończąc na osobach pracujących w korporacjach. Dzięki tej niesamowitej różnorodności potrafimy sprawnie realizować wspólny cel i bardzo kreatywnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Korzystamy z doświadczeń każdego z nas, bo wiemy, że dzięki temu będziemy skuteczniejsi, ale też dzięki temu sami się rozwijamy.  

Połączyła nas chęć niesienia pomocy oraz sprzeciw wobec wszelkich przejawów agresji i przemocy. W TPU pojawiliśmy się z potrzeby serca, moralnego obowiązku, w obronie ludzi przeciw agresorom rosyjskim, poruszeni bestialstwem wobec ukraińskiej ludności.

Naszą motywacją jest pomoc potrzebującym na każdym poziomie, zaczynając od tych podstawowych, niezbędnych do przetrwania, jak żywność i leki dla ludzi na terenach objętych działaniami wojennymi, po te niezbędne do godnego, bezpiecznego życia, jak edukacja najmłodszych i opieka nad dziećmi i młodzieżą z domów dziecka ewakuowanych do Polski czy mobilne domy. Skupiamy się na wdrażaniu pomocy systemowej, strukturalnej, długofalowej. Istotnym obszarem naszych działań jest wsparcie psychologiczne i pomoc w adaptacji do nowych warunków życia w naszym kraju, a także czynny udział w odbudowie Ukrainy.

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy działa od 2004 roku

Historia TPU

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy działa od 2004 roku – jest jedną z najstarszych organizacji w Polsce działających na rzecz Ukrainy. Stowarzyszenie powstało z myślą o budowaniu przyjaźni i dobrosąsiedzkich relacji Polski i Ukrainy poprzez między innymi promowanie i szerzenie kultury, tradycji i obyczajów obu krajów i organizowanie wspólnych inicjatyw w obszarze sztuki i sportu.

Jesteśmy członkiem „Międzynarodowego Sztabu Pomocy Ukraińcom” (MSDU) – organizacji działającej w 75 krajach – i ma akredytacje od Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Edukacji Ukrainy.

Gdy w 2014 r. wojska rosyjskie wkroczyły do Donbasu, TPU natychmiast rozpoczęło organizację akcji humanitarnych. Powstał projekt „Dzieci Majdanu” – leczenie w Polsce potrzebujących pilnej pomocy medycznej ukraińskich dzieci, mieszkających na obszarze objętym działaniami wojennymi. TPU organizowało także liczne konwoje humanitarne do objętego działaniami wojennymi Donbasu – Rokitna, Mariupola, Pokrowska. W nowych działaniach pomagali nowi wolontariusze, członkowie i partnerzy naszego Stowarzyszenia.

Od eskalacji działań wojennych przez rosyjską armię 24 lutego 2022 roku TPU zaczęło organizować pomoc humanitarną na znacznie większą skalę. W ciągu zaledwie kilku dni powstała siatka kontaktów po polskiej i ukraińskiej stronie granicy. Ruszyły wysyłki konwojów, zbiórki darów, pomoc osieroconym dzieciom, transporty ludności, tymczasowa baza mieszkaniowa i inne. Powstał Call Center, dzięki któremu każdy ukraiński uchodźca mógł zdobyć informacje w swoim ojczystym języku. Telefony wolontariuszy dzwoniły non-stop, rozgrzane do czerwoności. Błyskawicznie powstała struktura podzielona na sprawnie działające piony: akomodacji, baz noclegowych, baz potrzebujących, transportu, zbiórek, konwojów humanitarnych, porad prawnych, pomocy psychologicznej.

W ciągu pierwszych dni-tygodni od napaści rosyjskiej na Ukrainę w TPU działało ponad 300 wolontariuszy, powstała baza kilkuset kierowców, darczyńców. Dostarczaliśmy na front wszystko, co było i jest niezbędne. Przez nasze magazyny przeszły tysiące ton produktów, ubrań, leków z Polski i zagranicy. Organizowaliśmy rezydencje dla artystów w Polsce i za granicą, ewakuowaliśmy obywateli innych narodowości, zamieszkałych na terenie Ukrainy. Pomogliśmy kobietom w ciąży, zdarzało się, że w ostatniej chwili, rodzące dowoziliśmy do szpitali, organizując im i ich dzieciom opiekę w czasie i po porodzie, zorganizowaliśmy setki miejsc pracy, nauki. Skoordynowaliśmy ewakuowanych studentów z uczelniami, umożliwiliśmy pozyskanie stypendiów, dotacji, kontynuowanie prac badawczych młodym naukowcom z Ukrainy.

Obecnie skupiamy się na świadczeniu długofalowej i usystematyzowanej pomocy, dającej nie tylko tymczasowe wsparcie, ale także podwaliny pod przyszłość – jak opieka rozwojowa i psychologiczna nad dziećmi z ewakuowanych ukraińskich domów dziecka, czy projekt mobilnych domów dla matek z dziećmi.

Równocześnie, widząc sens i potrzebę, chcemy stworzyć HUB – miejsce koncentrujące inicjatywy, ambitne projekty i wydarzenia promocyjne łączące Polskę i Ukrainę i stanowiące centrum komunikacji, współpracy i doradztwa w sprawach dotyczących Ukrainy.