Infolinia:

+48 605 911 001

NASZE PROJEKTY

Program dla osieroconych dzieci - Misja Kaszuby

Ewakuowane z Ukrainy osierocone dzieci nie radzą sobie ze swoimi traumami. Opracowaliśmy dla nich systemową pomoc psychologiczną.

Projekt Mobilna Edukacja

W czasie wojny konieczne jest stworzenie ukraińskim dzieciom możliwości kontynuacji nauki. Nasz projekt Mobilna Edukacja dowiezie im wiedzę na miejsce.

Projekt City of Life - mobilne domy i szpitale

Projekt polega na konstrukcji w pełni wyposażonych, tymczasowych domów kontenerowych i szpitali na terenie Ukrainy i dla uchodźców na terenie Polski.

Projekt Freeshop TPU – zaspokajanie podstawowych potrzeb

Dla wszystkich rodzin z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r., otworzyliśmy magazyn z miejscem na darmowy sklep.

Projekt - Konwoje Humanitarne

Stale organizujemy pomoc humanitarną i medyczną, którą transportujemy na tereny zagrożone oraz okupowane w Ukrainie.

Projekt Dworzec Wschodni Warszawa- RELOKACJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Centrum Integracji i Wsparcia
Cudzoziemców TPU

Dla wszystkich rodzin z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku, otworzyliśmy Punkt Pomocy Humanitarnej.

Dla wielu ukraińskich rodzin, wielodzietnych, bez znajomości języka polskiego, z nikłymi dochodami lub bez, nasz punkt jest gwarancją codziennych posiłków. Zaopatrujemy go także w najpotrzebniejsze rzeczy do życia. Jego półki nie mogą być puste, bo codziennie przychodzą do nas potrzebujący. Wszyscy potrzebujący zaopatrują się u nas w artykuły pierwszej potrzeby – żywność, słodycze, ubrania dla siebie, ubrania dla dzieci, zabawki, lekarstwa, artykuły chemii gospodarczej, wózki dziecięce itp.

Najszybciej znikają artykuły spożywcze, dlatego non-stop zaopatrujemy nasz punkt w żywność. By to było możliwe, organizujemy zbiórki jedzenia lub pieniędzy na zakup żywności, aby ludzie bez środków do życia, mogli z godnością zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.

Od kwietnia 2023 miejsce zaoferowała nam firma Liebrecht@wooD https://liebrecht-wood.com/vision/ – której DZIĘKUJEMY MOCNO!

Ze względu na lepsze warunki lokalowe, uruchomiliśmy i poszerzyliśmy nasze działania humanitarne. Obecne Centrum Integracji i Wsparcia cudzoziemców TPU mieści się w Centrum Businessu Flanders przy ulicy Flisa 2 budynek A, na 1 piętrze. Czynne od 11.00 do 16.30 od poniedziałku do piątku. tel do pracownika TPU – Oksana +48 517 694 063

Oprócz pomocy humanitarnej, w naszym Centrum odbywają się spotkania i warsztaty z psychologiem z jednoczesną opieką nad dziećmi oraz odbywają się lekcje języka polskiego dla chętnych.

Jeżeli chcesz wesprzeć nasz punkt pomocowy:

Przynieś pod podany adres jedzenie, zabawki, nowe ubrania, coś, czym możesz i chcesz się podzielić.

Może masz chęć poprowadzić warsztat, który mógłby pomóc ludziom w różnych obszarach kompetencji?

Zgłoś się do nas ! Zapraszamy ! 

Jeśli możesz, to poprosimy Cię o wpłacenie dowolnego datku na konto naszej organizacji z dopiskiem: Centrum Integracji i Wsparcia cudzoziemców TPU, a zrobimy odpowiednie zakupy.

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy

konto: 35 1090 1870 0000 0001 1582 5923

Opiekun sklepu – Oksana, +48 517 694 063

RAZEM MNOŻYMY DOBRO! 

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Program dla dzieci
z domów dziecka.
#MISJA KASZUBY

 

Ewakuowane z Ukrainy dzieci z domów dziecka, nie radzą sobie ze swoimi traumami. Opracowaliśmy dla nich systemową pomoc psychologiczną.

Na początku marca 2022 r. ewakuowano około 230 dzieci i młodzieży z domów dziecka z regionu chmielnickiego i winnickiego.  Fundacja Happy Kids umieściła je w dwóch ośrodkach wczasowych na Kaszubach. Około 70 dzieci jest niepełnosprawnych. Stale wspieramy oba ośrodki – organizujemy transporty z potrzebnymi dla nich artykułami, pomocami szkolnymi, książkami w języku ukraińskim. By umilić im trudne, poharatane dzieciństwo, organizujemy imprezy, wycieczki, atrakcyjne wydarzenia, jak np. Dzień Dziecka, różne święta, wakacje, ferie.

Jednak dzieci, głównie nastolatki, nie umiały sobie poradzić ze swoją trudną rzeczywistością i traumami – utratą biologicznej rodziny, a potem wojną i ewakuacją. Wszystko to rodziło w nich niepewność jutra, podważa poczucie bezpieczeństwa. Wiele z nich borykało się z niedostosowaniem społecznym, różnymi dysfunkcjami. Sytuacja ta skutkuje problemami z akceptacją sytuacji, agresją, brakiem motywacji do pobytu w ośrodku. Dotychczasowi opiekunowie dzieci także są straumatyzowani wojną. Stresem jest także zmiana życia, mieszkanie w ośrodku z dziećmi 24 godziny na dobę. Są wypaleni. Wobec czego zaczęliśmy szukać rozwiązań tej trudnej sytuacji.

Potrzebne było natychmiastowe działanie.

Stworzyliśmy program systemowego wsparcia dla tych dzieci i ich opiekunów – #MisjaKaszuby. Polega on na zapewnieniu im specjalistycznej długofalowej pomocy. Zaangażowaliśmy na początku specjalistów do zbadania sytuacji oraz określenia potrzeb oraz zaleceń, wdrażamy te zalecenia, przygotowaliśmy szkolenia dla kadry, rozpoczęliśmy rekrutację kadry edukacyjno-psychologicznej. Zapewniliśmy dzieciom koordynatora opiekunów, wykwalifikowaną kadrę wychowawców i pomoc psychologiczną dla dzieci.

Jeśli chcesz wesprzeć ratowanie resztek dzieciństwa ukraińskich dzieciaków i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa oraz dobrej, spokojnej przyszłości, pomóż nam, a my zapewnimy:

  • Troskliwą opiekę z uwzględnieniem prawdziwych potrzeb dzieci
  • Przeprowadzanie szkoleń i warsztatów tematycznych
  • Organizację czasu pozaszkolnego
  •  Pokrycie kosztów zatrudnienia z zakwaterowaniem 3 nauczycieli/opiekunek, koordynatora opiekunów, trenera sportowego i kierownika projektu #MisjaKaszuby
  • Reagowanie na najpilniejsze potrzeby i zgłoszenia

Utrzymujemy nieustanny kontakt z dyrekcją obu Ośrodków, w których przebywa około 200 dzieci i 20 opiekunek. 

Twoja pomoc może być nieoceniona!

Dziękujemy w imieniu dzieci. 

Projekt Mobilna Edukacja. Mobilne Laboratorium.

 

W czasie wojny konieczne jest stworzenie ukraińskim dzieciom możliwości kontynuacji nauki. Nasz projekt Mobilna Edukacja dowiezie im wiedzę na miejsce.

Rosyjska inwazja w Ukrainie trwa, zniszczone są całe miejscowości, wraz z infrastrukturą edukacyjną. Odzyskanie infrastruktury i systemu edukacji Ukrainy zajmie lata, a dzieci muszą się uczy, by odbudować swój kraj. W sytuacji wojny i ciągłego zagrożenia bombardowaniami w Ukrainie oraz migracji ludności w UE jedynym skutecznie docierającym do potrzebujących sposobem kształcenia jest wdrożenie mobilnego modelu edukacji, nieuzależnionego od infrastruktury w Ukrainie czy zmian lokalizacji ukraińskich uchodźców w UE. Nasz projekt zakłada projekt, budowę, wyposażenie mobilnych busów naukowych, które będą docierać do dzieci i młodzieży, pozbawionej dostępu do edukacji. Przygotowujemy 10 wystaw podróżujących po Ukrainie i 10 wystaw podróżujących wśród uchodźców ukraińskich na terenie UE. Każdy bus wyposażony będzie w kilkanaście eksponatów przeznaczonych do interaktywnych eksperymentów z zakresu biologii, chemii, fizyki, anatomii i zaawansowanych technologii. Eksperymenty przeprowadzane będą przez wybitnych fachowców, specjalnie przygotowywanych do udziału w tym projekcie. Projekt zakłada także rekrutację i przygotowanie ukraińskich nauczycieli, pozbawionych możliwości nauczania, do udziału w Mobilnej Edukacji.

Celem naszego projektu jest zabezpieczenie dostępu do nauki wszędzie tam, gdzie zniszczona jest infrastruktura szkolna (wiele szkół w Zachodniej Ukrainie przekształconych w schroniska dla uchodźców z Ukrainy Wschodniej), gdzie brak jest dostępu do sal lekcyjnych, możliwości prowadzenia eksperymentów, nauki poprzez obserwację i doświadczanie. Chcemy zapewnić pracę osobom nauczycielom, edukatorom, działaczom społecznym, którzy zaczynają szukać innej pracy – to również szansa na powstrzymanie utraty kapitału ludzkiego w sferze edukacji. Najaktywniejsi członkowie lokalnych grup otrzymują zaproszenia do programów międzynarodowych (np. amerykańskiego Destination&Imagination czy polskiego Young Explorers’ Club lub Centrum Nauki Kopernik). Ministerstwo Edukacji Ukrainy poświadcza udział w projekcie oficjalnymi certyfikatami.

Projekt realizujemy we współpracy z ukraińskim Ministerstwem Edukacji, ukraińską Małą Akademią Nauk, Muzeum Nauki w Kijowie i we Lwowie, polskim Centrum Nauki Kopernik.

Wykształcenie jest skuteczną bronią przeciwko agresorom. Jeśli chcesz wesprzeć naukę ukraińskich dzieci i młodzieży, by uratować to pokolenie przed utratą możliwości,

wesprzyj: produkcję wystaw, szkolenie zespołów, organizację przygotowań w miejscach docelowych, transport wystaw.

Dzięki Firmie Grundfos pierwsze wystawy gościły u dzieci w Polsce jesienią 2023 !  Dziękujemy Sponsorom!

Projekt - Konwoje Humanitarne

 

Stale organizujemy pomoc humanitarną i medyczną, którą transportujemy na tereny zagrożone oraz okupowane w Ukrainie.

NASZE KONWOJE ZAWSZE DOCIERAJĄ TAM, GDZIE SĄ WYSYŁANE. 

Organizujemy zbiórki i potrzebujemy stałego wsparcia finansowego na zakup:

żywności,

– leków,

– ubrań,

– wody

– artykułów chemii gospodarczej

– sprzętu medycznego,

Każda kwota wpłacona na nasze specjalne, dedykowane konto przeznaczana jest na zakup potrzebnych, zamówionych przez konkretne jednostki medyczne, lub organizacje artykułów i żywności.

Przykładowo transport do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Buczy, Irpinia, Mariupola oraz do Ohmaditu i Szpitala Porodowego nr 5 w Kijowie w lipcu opiewał na kwotę 58 450 PLN

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy

konto: 35 1090 1870 0000 0001 1582 5923

MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ I DOSTARCZYĆ DEDYKOWANY KONWÓJ POD AUSPICJAMI PARTNERA W DOWOLNE MIEJSCE W UKRAINIE.

Na zdjęciu nasz dzielny, wspaniały wolontariusz Jakub ! 

Dziękujemy Kuba, że możemy zawsze na Ciebie liczyć !

MNOŻYMY DOBRO RAZEM !

 

Projekt Dworzec Wschodni Warszawa- RELOKACJA

 

Projekt zakłada :

Przyjmowanie uchodźczyń i uchodźców – przybywających indywidualnie pociągami a także w transportach autokarowych przysłanych do Polski  przez organizacje, które wyciągają obywateli Ukrainy z obozów filtracyjnych na terenie Rosji – w jedynym już czynnym punkcie recepcyjnym w Warszawie, w namiocie przy Dworcu Warszawa Wschodnia zarządzanym przez PCPM i NRC.

W naszym zespole są osoby doświadczone w tej pracy (znające język ukraiński i/lub rosyjski w tym obywatele Ukrainy), które rejestrują przybyłych i przeprowadzają z nimi rozmowy.

Z przybywającymi rozmawiamy, żeby dowiedzieć się jakie (i czy) mają plany dalszej podróży, możliwości organizacyjne i finansowe, kontakty bądź bliskich poza granicami Ukrainy. Pytamy o ich warunki zdrowotne i staramy się ocenić najpilniejsze potrzeby zarówno materialne jaki i z zakresu wsparcia psychicznego. Na tym etapie staramy się wraz z przybyłymi zbudować plan dalszego działania.

Następnym etapem jest zakwaterowanie gości-uchodźców na czas potrzebny do dalszej relokacji i/lub leczenia a także pomocy w załatwieniu niezbędnych do dalszej drogi formalności.

Część osób z naszego zespołu zajmuje się utrzymywaniem i rozwijaniem kontaktów z organizacjami na terenie Europy i planowaniem wyjazdów w miejsca, gdzie nasi podopieczni dostaną wsparcie materialne, społeczne i zdrowotne a także szansę na pracę i legalny pobyt.

W tym czasie zespół zajmujący się czasowym pobytem uchodźców w Polsce, pilnuje załatwienia spraw bytowych, formalnych (dokumenty niezbędne do dalszej relokacji, dla ludzi i zwierząt) i medycznych.

Zamknięciem naszych działań jest bezpieczne dowiezienie uchodźców do punktu wyjazdu. Na tym jedna nie kończymy – z wieloma naszymi podopiecznymi jesteśmy w kontakcie po ich wyjeździe, przesyłają nam zdjęcia i informacje o warunkach w miejscach, do których dotarli.

Współpraca do tej pory z : Czerwony Krzyż, Madrina, organizacje kościelne i samorządowe, Israel for Ukraine, Rubikus, GEM, PCPM, NRC, Habitat, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Obywatele RP