Wpłać datki

Możesz mieć wpływ na jakość życia ludzi, którym wojna zabrała wszystko prócz życia.

Każda kwota ma znaczenie, za każdą kwotę możemy w Twoim imieniu zorganizować akcję, wysłać żywność w konwoju, lub kupić zeszyty szkolne dla ukraińskiego dziecka.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc!

Możesz dokonać jednorazowej wpłaty lub zdecydować się na cykliczne dotacje.

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
POLAND

PLN: 35 1090 1870 0000 0001 1582 5923
EURO: IBAN PL79 1090 1014 0000 0001 4980 5020
USD: IBAN PL40 1090 1014 0000 0001
4980 5043

 

Możesz nas również wesprzeć poprzez  organizację Siepomaga.pl klikając w ten guzik: