Infolinia:

+48 605 911 001

Wpłać datki/Donate

Możesz mieć wpływ na jakość życia ludzi, którym wojna zabrała wszystko prócz życia.

Każda kwota ma znaczenie, za każdą kwotę możemy w Twoim imieniu zorganizować akcję, wysłać żywność w konwoju, lub kupić zeszyty szkolne dla ukraińskiego dziecka.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc!

Możesz dokonać jednorazowej wpłaty lub zdecydować się na cykliczne dotacje.

Ponieważ mamy status organizacji pożytku publicznego (OPP), wkład partnerstwa w projekty jest przekazywany jako darowizna i podlega odliczeniu od podatku.

You can make a difference to the quality of life of people whose lives have been destroyed by war.

Any amount makes a difference, for any amount we can organise a campaign on your behalf, send food in a convoy, or buy school books for a Ukrainian child.

We are grateful for any help!

Bank account number : WBKPPLPPPL15109010430000000149900113

As we have the status of a Public Benefit Organization (PBO) , the partnership contribution to the project is made as a donation and is tax-deductible.

You can also support us through the Polish charity Siepomaga.pl by clicking on this button – Donate Once. Thank You ! 

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
POLAND

PLN: 35 1090 1870 0000 0001 1582 5923
EURO: IBAN PL79 1090 1014 0000 0001 4980 5020
USD: IBAN PL40 1090 1014 0000 00014980 5043

Możesz nas również wesprzeć poprzez  organizację Siepomaga.pl klikając w ten guzik: